ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำมักพลาดโภชนาการที่เหมาะสม

การศึกษาใหม่พบว่าครอบครัวชาวอเมริกันที่มีรายได้ต่ำที่มีแผนประกันสุขภาพหักได้สูงมีแนวโน้มที่จะชะลอหรือละทิ้งการรักษาพยาบาลเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงกว่าครอบครัวที่มีรายได้สูงที่มีความคุ้มครองเหมือนกัน
นักวิจัยทำการสำรวจครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ 141 ครอบครัว (รายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 300 เปอร์เซ็นต์ของระดับความยากจนของรัฐบาลกลาง) และครอบครัวที่มีรายได้สูงกว่า 273 ครอบครัวที่มีแผนสุขภาพที่สามารถหักลดหย่อนได้ในปี 2552
โดยรวมแล้วครอบครัวที่มีรายได้ต่ำมีแนวโน้มมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้สูงกว่าที่จะกล่าวว่าพวกเขาล่าช้าหรือไม่ได้รับการดูแลเนื่องจากค่าใช้จ่าย (57 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับ 42 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ) ซึ่งรวมถึงการดูแลผู้ใหญ่ (51.1 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 34.8 เปอร์เซ็นต์) การดูแลเด็ก (24.1 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 13.9 เปอร์เซ็นต์) และการปฏิบัติการหรือขั้นตอน (19.8 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 6 เปอร์เซ็นต์)
“ ผู้ตอบแบบสอบถามจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำไม่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าครอบครัวที่มีรายได้สูงเพื่อหาแผนสุขภาพที่เข้าใจยากหรือรู้สึกว่าครอบครัวของพวกเขาไม่ได้รับการปกป้องอย่างดีจากค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ” ดร. เจฟฟรีย์เขียน T. Kullgren นักวิชาการคลินิกของมูลนิธิ Robert Wood Johnson ศูนย์การแพทย์ Philadelphia VA Medical University of Pennsylvania, Philadelphia และเพื่อนร่วมงาน “นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำไม่น่าจะน้อยไปกว่าผู้ตอบแบบสอบถามจากครอบครัวที่มีรายได้สูงเพื่อรายงานว่าได้พยายามค้นหาล่วงหน้าว่าพวกเขาจะต้องจ่ายค่าบริการเฉพาะก่อนที่จะถึงขีด จำกัด หักลดหย่อนหรือเท่าใด จะต้องจ่ายค่าบริการตั้งแต่เข้าร่วมแผนสุขภาพของพวกเขา ”
การศึกษาดังกล่าวปรากฏใน เอกสารสำคัญของอายุรศาสตร์ ฉบับวันที่ 22 พฤศจิกายน
“ การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าแพทย์มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้ป่วยนำทางความท้าทายของการตัดสินใจในแผนสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายสูง” ผู้เขียนสรุปการศึกษา
“ นอกเหนือจากความหมายของแพทย์แล้วการค้นพบของเรามีนัยสำคัญต่อการปฏิรูปสุขภาพของรัฐบาลกลาง” พวกเขากล่าวสรุป “การปฏิรูปกฎหมายที่กำหนดให้มีการประกันสุขภาพส่วนบุคคลสามารถนำครอบครัวจำนวนมากขึ้นในการลงทะเบียนในแผนระดับสูงของการแบ่งปันค่าใช้จ่ายตามที่ได้เห็นหลังจากการดำเนินการตามคำสั่งความคุ้มครองในแมสซาชูเซตถ้าครอบครัวเพิ่มเติมลงทะเบียนในแผนสุขภาพหักสูง ผู้กำหนดนโยบายควรพิจารณากลยุทธ์เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับการแบ่งปันต้นทุนในระดับสูง “