ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับภาพยนตร์

 
หมายเหตุ: หากใช้ราชาศัพท์ผิดพลาด ขอพระราชทานอภัยมา ณ ที่นี้
 
เป็นที่ทราบเป็นอย่างดีว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” นั้นทรงสนพระทัยด้านการถ่ายภาพ เห็นได้จากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์เมื่อครั้งเสด็จปฏิบัติพระราชกิจต่างๆ ก็จะมีกล้องถ่ายภาพคู่พระหัตถ์อยู่เคียงกันเสมอ ซึ่งนอกเหนือจากการถ่ายภาพนิ่งแล้ว พระองค์ยังทรงมีความสนพระทัยด้านการถ่ายทำภาพยนตร์อยู่เช่นกัน ทั้งการถ่ายทำส่วนพระองค์และในพระราชกรณียกิจต่างๆ โดยพระองค์ทรงเคยนำกล้องถ่ายภาพยนตร์มาทรงถ่ายประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จอยู่สองฟากแม่น้ำเจ้าพระยา
 

 
ในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังได้มีการจัดทำ “ภาพยนตร์ส่วนพระองค์” ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพยนตร์ข่าวการเสด็จประกอบพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อเป็นบันทึกเหตุการณ์ส่วนพระองค์ มีฝ่ายภาพยนตร์และภาพนิ่งส่วนพระองค์ สำนักพระราชวังเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำ โดยได้เริ่มถ่ายทำภาพยนตร์ส่วนพระองค์ม้วนแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2489 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งภาพยนตร์เหล่านี้ได้กลายเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ และหลายเรื่องได้รับการยกย่องเป็นมรดกชาติ โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตจัดฉายให้ประชาชนได้รับชมเรื่องแรกคือ ภาพยนตร์ข่าวพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและพระราชพิธีบรมราชาภิเศก ในปี พ.ศ. 2493 และหลังจากนั้นได้มีการจัดฉายอีกหลายเรื่อง จากการศึกษาของหอภาพยนตร์แห่งชาติประมาณว่ามีภาพยนตร์ส่วนพระองค์อย่างน้อย 16 เรื่อง ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ระหว่างปี พ.ศ. 2493 – 2510 ส่วนใหญ่เป็นการนำรายได้ไปสนับสนุนงานพระราชกรณียกิจต่างๆ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข
 

บางส่วนของภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9

 
นอกเหนือการถ่ายภาพยนตร์และภาพยนตร์ส่วนพระองค์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชยังสนพระทัยทอดพระเนตรภาพยนตร์ โดยในช่วงต้นพุทธศักราช 2500 พระองค์พร้อมด้วยพระราชีนีได้เสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์เข้าใหม่รอบปฐมฤกษ์หลายเรื่องทั้งภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ อาทิ สันติ-วีณา, Lawrence of Arabia, Psycho, The Sound of Music, The Ugly American, The Great Escape, Spartacus, Love Story, Jade Goddess, ผู้ชนะสิบทิศ, เรือนแพ, พรายพิฆาต, คนใจบอด, แผ่นดินของเรา เป็นต้น ซึ่งหลายเรืองในนี้หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้นำมาจัดฉายซ้ำอีกครั้งในโครงการ “เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์” ณ โรงภาพยนตร์สกาลา ประจำปี 2559
 

วิดีทัศน์บันทึกภาพขณะในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

 
เหล่านี้คือบางส่วนของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับด้านภาพยนตร์ ซึ่งในฐานะหนึ่งในผู้ที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ ขอแสดงความอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย มา ณ ที่นี้
 

 

 
อ้างอิง
 
หอภาพยนตร์ส่วนพระองค์
http://www.thaicadet.org/TheKing/80th/RoyalPrivateFilmArchive.html

พระราชกรณียกิจ
http://www.nso.go.th/webstat/king/kfiles/k1-01.pdf

แนวพระราชดำริเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและศิลปาชีพ
http://www.sukphor.com/ebook/ebook_art/art.pdf

เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์ (2555)
http://en.bacc.or.th/event/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%AF-%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html

เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์ (2559)
http://www.fapot.org/th/news_detail.php?id=450#.WADSS-B97IU

ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงกับภาพยนตร์
http://www.thaicine.com/ex/maintopic.php?GroupID=001&Begin=585&ID=263

Share

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •