X-Men: ระดับของมนุษย์กลายพันธุ์

0
4327
views
ต้อนรับ X-Men: Days of Future Past ที่กำลังจะเข้าฉาย จึงมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหล่า X-Men มานำเสนอครับ เป็นข้อมูลที่คงพอตอบคำถามในใจของใครหลายๆ คนได้ ถึงระดับพลังของ X-Men แต่ละคนว่ามีแค่ไหน

มนุษย์กลายพันธุ์ใน X-Men นั้นหมายถึงมนุษย์ที่มี X-Gene ที่ก่อให้เกิดการวิวัฒนาการทางร่างกายอย่างก้าวกระโดด นำไปสู่การมีพลังพิเศษนานาชนิด ซึ่งเหล่า X-Men แต่ละคนก็จะมีพลังที่แตกต่างกันออกไป การแบ่งประเภท X-Men มีอยู่ด้วยกันหลายเกณฑ์ ในหนัง X-Men 3: The Last Stand ระบุว่ามนุษย์กลายพันธุ์แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามความสามารถและพลัง แต่การแบ่งที่น่าจะเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือมากที่สุดคือการแบ่งแบบ “Greek Alphabet Mutant” ซึ่งจัดทำโดยเหล่าแฟนๆ X-Men โดยขยายความต่อจากใน Comics ที่มีการกล่าวถึง X-Men ในระดับ Alpha และ Omega ไว้

Greed Alphabet Mutant แบ่งออกเป็น 6 ระดับ (บางแห่งใช้ 7 ระดับ) โดยใช้เกณฑ์ด้านพลังและรูปร่างลักษณะ ทั้งนี้ X-Men บางคนยังไม่แน่นอนว่าจะอยู่ในระดับไหน ขึ้นอยู่กับคนเขียน จักรวาลที่อาศัย และช่วงชีวิตในขณะนั้นๆ

 

Alpha Level Mutant

เป็นกลุ่มมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทั่วไป และมีพลังในระดับสูง รวมถึงสามารถควบคุมพลังนั้นได้ตามใจนึก ดังนั้น กลุ่มนี้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างกลมในสังคมมนุษย์ กลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีพลังมากเป็นอันดับ 2 และมีจำนวนประชากรประมาณร้อยละ 10 ของมนุษย์กลายพันธุ์ทั้งหมด ถือว่ามีจำนวนไม่มากนัก แต่ขณะเดียวกันก็เ็ป็นกลุ่มที่มีบทบาทต่อเนื้อเรื่อง X-Men มากที่สุด

ตัวอย่างมนุษย์กลายพันธุ์ในกลุ่มนี้ เช่น Gambit, Emma Frost, Colossus, Storm, Shadowcat, Scarlet Witch, Quicksilver, Professor X, Pyro, Bishop, Sebastian Shaw ฯลฯ

Fotor0513123225

จากซ้ายไปขวา (บน) Professor X, Sebastian Shaw, Gambit, Ouicksilver  (ล่าง) Emma Frost, Shadowcat, Storm, Bishop

 

Beta Level Mutant

เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทั่วไป (หรือไม่ก็สามารถแปลงกายในอยู่ในร่างมนุษย์ได้) และมีพลังในระดับสูงเช่นเดียวกับกลุ่ม Alpha Level Mutant แต่ยังไม่สามารถควบคุมพลังได้ตามใจนึก ต้องใช้อุปกรณ์หรือพลังบางอย่างช่วยเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ อาทิ Cyclops ที่ในภาวะปกติไม่สามารถควบคุมแสงเลเซอร์จากดวงตาได้ ต้องอาศัยใส่แว่น Rouge ที่ต้องคอยใส่ถุงมือไว้ เมื่อต้องการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างปกติ หรือ Wolverine ที่แม้จะมีพลังรักษาตัวเอง แต่ก็ไม่ใช่ว่าสามารถได้อย่างรวดเร็วหรือตามใจนึก กลุ่ม Beta Level มีจำนวนประมาณร้อยละ 10 ของกลุ่มมนุษย์กลายพันธุ์ทั้งหมด

ตัวอย่างมนุษย์กลายพันธุ์ในกลุ่มนี้ เช่น Agent Zero, Cyclops, Rogue, Havok, Mystique, Wolverine, Sebretooth, Toad ฯลฯ

ป.ล. Sebretooth บางแห่งจัดให้อยู่ Gamma Level ส่วน Agent Zero พลังตาม Comic ค่อนข้างต่างจากในหนังเยอะมาก เลยถูกจัดอยู่ในระดับ Beta

Fotor0513133658
จากซ้ายไปขวา (บน) Cyclops, Wolverine, Sebretooth, Havok (ล่าง) Mystique, Rogue, Agent Zero, Toad

 

Delta Level Mutant

เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทั่วไป และสามารถควบคุมพลังได้ตามใจนึก แต่พลังที่มีก็เป็นพลังในระดับต่ำ หรือไม่ก็เป็นพลังที่ไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เท่าไหร่ กลุ่มนี้มีจำนวนกว่าร้อยละ 50 ของมนุษย์กลายพันธุ์ทั้งหมด ถือเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ตัวอย่างมนุษย์กลายพันธุ์ในกลุ่มนี้ เช่น Angel Salvadore, Callisto, Domino, Stinger ฯลฯ

Fotor0513140017
จากซ้ายไปขวา Angel Salvadore, Callisto, Domino, Stinger

 

Epsilon Level Mutant

เป็นกลุ่มมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีรูปร่างแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไป ทำให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างลำบาก  อีกทั้งพลังที่มีก็ถือว่าอยู่ในระดับต่ำหรือใช้ไม่ได้ด้วย กลุ่มนี้มีจำนวนประมาณร้อยละ 20 ของมนุษย์กลายพันธุ์ทั้งหมด ถือเป็นกลุ่มมนุษย์กลายพันธุ์ที่น่าสงสารที่สุด ลำบากที่สุด แต่ก็มีบทบาทในเนื้อเรื่อง X-Men ไม่มากนัก

ตัวอย่างมนุษย์กลายพันธุ์ในกลุ่มนี้ เช่น Beak, Bliss, Artie Maddicks, Tarquin Berdeaux, Carl Aalston ฯลฯ

ในบางครั้งมีการแบ่งระดับเพิ่มอีกหนึ่งระดับแยกจากกลุ่ม Epsilon Level คือ Zeta Mutant Level เป็นกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม Epsilon Level แต่โชคร้ายกว่าตรงที่นอกจากจะไม่เหมือนมนุษย์แล้ว ยังมีพลังในระดับต่ำหรือเป็นพลังที่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าไหร่ และยังมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายหรือประสาทสัมผัสด้านใดด้านหนึ่ง ลักษณะคล้ายคนพิการ แต่ก็อาจถูกทดแทนด้วยการมีประสาทสัมผัสอีกด้านที่มากกว่าปกติ เพียงแต่ไม่มากพอเทียบเท่ากลุ่มอื่นๆ Zeta Mutant Level ยังใช้รวมถึงกลุ่มคนที่มี X-Gene ในร่างกาย แต่ยังไม่มีพลังพิเศษแบบพวก X-Men

Fotor051314057

จากซ้ายไปขวา Beak, Artie Maddicks, Tarquin Berdeaux, Carl Aalston

 

Gamma Level Mutant

เป็นกลุ่มมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีรูปร่างแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไป ทำให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างลำบากเช่นเดียวกับกลุ่ม Epsilon Level แต่มีจุดเด่น คือมีระดับพลังสูง และสามารถควบคุมได้ (แต่ไม่สามารถทำให้ตัวเองมีลักษณะเหมือนมนุษย์ได้) ในลักษณะเดียวกับกลุ่ม Alpha Level กลุ่มนี้มีจำนวนประมาณร้อยละ 10 ของมนุษย์กลายพันธุ์ทั้งหมด

ตัวอย่างมนุษย์กลายพันธุ์ในกลุ่มนี้ เช่น Angel, Azazel, Beast, Blink, Nightcrawler ฯลฯ

Fotor0513133826
จากซ้ายไปขวา (บน) Nightcrawler, Angel, Azazel (ล่าง) Beast, Blink, Deadpool

 

Omega Level Mutant

เป็นกลุ่มมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทั่วไป มีระดับพลังสูงที่สุดในบรรดามนุษย์กลายพันธุ์ทั้งหมด โดยพลังนั้นมีขอบเขตในการทำลายที่กว้างขวาง และสามารถควบคุมได้ตามใจนึก อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของกลุ่ม Omega Level กับกลุ่ม Alpha Level ค่อนข้างคลุมเครือ บางครั้งกลุ่ม Alpha Level บางคนสามารถเลื่อนขั้นเป็นกลุ่ม Omega Level ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคนเขียนเป็นหลัก กลุ่มนี้มีจำนวนไม่มากนัก และหาได้ยาก

ตัวอย่างมนุษย์กลายพันธุ์ในกลุ่มนี้ เช่น Magneto, Storm, Iceman, Scarlet Witch, Phoenix ฯลฯ

ป.ล. ใน Comics พลังของ Iceman มากถึงขั้นทำให้โลกย้อนกลับสู่ยุคน้ำแข็งได้ ส่วน Storm บางแห่งก็จัดให้อยู่ใน Alpha แต่บางครั้งก็ขึ้นเป็นระดับ Omega

Fotor0513134930
จากซ้ายไปขวา Magneto, Phoenix, Iceman, Scarlet Witch

 

อ้างอิงข้อมูล

http://x-men.wikia.com/wiki/Category:Mutation_Level_Scale
http://simple.wikipedia.org/wiki/Mutant_%28Marvel%29
https://www.fanfiction.net/topic/114151/67683781/Mutant-Classification-List

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.